CO₂-kompensointi

Mahdollistamme vapaaehtoisen hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin yrityksille ja yhteisöille. Palveluidemme avulla voit huolehtia kulutuksesi aiheuttamasta kasvihuonekaasupäästökuormasta. Samalla tiedostat hiilijalanjälkesi mittasuhteet paremmin ja huomaat myös vähentää turhaa kulutusta.

Osana hiilijalanjäljen hallintaan liittyviä palveluita myymme asiakkaillemme kaupallisia päästövähennyksiä (VER) vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta.

Päästöjen kompensointi perustuu hyväksi todetulle tavalle lisätä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta maailmassa. Se kuuluu YK:n alaisen Kioton ilmastosopimuksen kestävän kehityksen mekanismien periaatteisiin. Kompensointi tapahtuu ostamalla oman kulutuksen suhteessa päästövähennyksiä hiilidioksidipäästöjä vähentävistä projekteista. Niitä toteutetaan kompensointirahoituksen ansiosta pääsääntöisesti kehittyvissä maissa, joilla ei ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita.

Saastuttavia energiantuotantotapoja syrjäyttävistä puhtaan teknologian projekteista syntyy korkealuokkaisten standardien mukaisesti todennettuja päästövähennyksiä (verified emission reduction, VER). Päästövähennyksien hinta muodostuu vapailla markkinoilla ja ilmaistaan päästövähennyskrediiteissä.

Huolehdimme kompensoinnista ”tonni tonnilta” -periaatteen mukaisesti: jokainen asiakkaidemme ostama kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin vähennystä globaalista päästökuormasta.

Samalla mahdollistat kestävän kehityksen hankkeita sinne missä niitä ei muuten syntyisi. Välitämme WWF:n tukeman Gold Standard-sertifikaatin mukaisia päästövähennyskrediittejä. Ota yhteyttä ja kysy, mitä projekteja portfoliossamme on tarjolla.

 

Projektiesimerkki, josta olemme hankkineet Gold Standard -sertifioituja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä:

Kiinan Zhangbein tuulivoimalaprojekti

Esittely: Projektin tarkoitus on tuottaa uusiutuvalla energialla sähköä ja syöttää sitä paikalliseen sähköverkkoon. Projekti täyttää Gold Standardin mukaiset vaatimukset, koska sillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävään kehitykseen paikallisessa yhteisössä.

Projektityyppi: Uusiutuva energia, tuulivoima

Sertifikaatin tyyppi: Gold Standard VER (verified emission reduction)

Projektin tunnistenumero: ID103000000002492

Kuvia projektista:

Lisätietoa projektista:

Gold Standard -sertifioitu Zhangbei Dayangzhuang -tuulivoimapuisto (yht. 49.5 MW) sijaitsee Zhangbein maakunnassa, Hebein provinssissa Kiinassa.

Tuulipuiston 66 tuuliturbiinia (750 kW per turbiini) tuottavat vuosittain keskimäärin yht. 96 530 MWh uusiutuvalla tuulienergialla tuotettua sähköä North China Power Grid:in sähköverkkoon korvaten Kiinassa vallitsevaa hiililauhdetuotantoa. Projekti vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä noin 103 796 tonnia vuosittain.

Kestävän kehityksen vaikutukset:

Projekti vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla Kiinan kasvavaa hiililauhdepohjaista sähköntuotantoa. Lisäksi projekti tukee kestävää kehitystä paikallisella tasolla:

-vähentäen hiilidioksidi- (CO2), typpi- (NO2) ja rikkidioksidipäästöjä (SO2)
-lisäten paikallisten asukkaiden työllistymistä projektin tuuliturbiinien rakentamisessa, pystyttämisessä sekä vuosittaisessa operoinnissa
-vähentäen partikkelipäästöjä, jotka aiheutuvat hiilenpoltosta, joka olisi tuulivoiman tilalla.

Valmistaja: Zheijang Windey Wind Generating Engineering Co. Ltd.

Malli: WD49/750kW

Teho: 750 kW

Tuuliturbiinien lukumäärä: 66

Tuulipuiston kokonaisteho: 49.5 MW

Keskimääräinen sähköenergian tuotanto vuodessa: 96 539 MWh

Projekti CDM-rekisterissä: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1211950998.53/view